Sáng ngày 2/5/2018 giáo viên trường MN Lâu Thượng đã lần lượt cùng nhau thi "tìm hiểu luật An toàn giao thông trực tuyến" các giáo viên đã nghiêm túc thực hiện và trả lời các câu hỏi trong thời gian nhanh nhất trong buổi sáng 33 cán bộ giáo viên đã hoàn thành phần thi.

Dưới đây là 1 số hình ảnh trong cuộc thi.