Về dự với buổi lễ có các vị đại biểu là lãnh  đạo huyện ,lãnh đạo PGDĐT .

1.Đ/c Hoàng Minh Hiền     -  Phó BTTT huyện ủy  -  Chủ tịch HĐND huyện

2.Đ/c Hà Văn Quang         - Chủ nhiệm ban kiểm tra huyện ủy

3./Đ/c Hoàng Thị Huyền    - Phó trưởng PGDĐT Võ Nhai

4.Đ/c Hoàng Thị Sinh         - Chuyên viên PGDĐT Võ Nhai

Về phía lãnh đạo xã

1.Đ/c Mai Xuân Thái          - BT TT Đảng ủy xã

2.Đ/c Trịnh Thanh Tùng     - Phó BT Đảng ủy xã

3.Đ/c Lường Văn Chiến     - Phó CT UBND xã

Cùng toàn thể các ban ngành đoàn thể xã

- Đến dự còn có các vị ĐB của các doanh nghiệp nhà máy ,cơ quan,ban ngành trong toàn huyện : ĐB nhà máy Z115 ,công ty Trọng Tín ,Ngân hàng NN Võ Nhai, Kho bạc huyện Võ Nhai ,công ty thuốc lá Ngân Sơn , doanh nghiệp Hanh Hạnh....

Các đại biểu cho các trường MN trong toàn huyện ,trường TH và THCS Lâu Thượng  các đ/c nguyên là CBQL ,GV ,NV của nhà trường qua các thời kì.

Dưới đây là 1 số hình ảnh