TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ LẦN 1 

Nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ cốt cán của cấp học mầm non giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Trường Mầm non Lâu Thượng tổ chức chuyên đề lần 1.

Dự chuyên đề có Ban giám hiệu cùng toàn thể giáo viên trong trường.

Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được tham quan học tập kinh nghiệm được dự giờ qua 5 lĩnh vực . Sau khi dự giờ cán bộ quản lý và giáo viên cùng nhau thảo luận, trao đổi rút kinh nghiệm sau khi thực hiện nội dung giáo dục theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Dưới đây là 1 số hình ảnh của tiết dạy chuyên đề.